Wij vinden dat communicatie gebaseerd moet zijn op visie en samenwerking.

Alleen als duidelijk is waar uw organisatie voor staat, kunnen wij ervoor zorgen dat uw boodschap de juiste personen/bedrijven bereikt.  Uw communicatiestrategie moet dan ook bij u passen en niet door anderen opgelegd zijn. In dat geval zult u uw doelstellingen niet bereiken.

Wij gaan dan ook graag samen met u aan het werk en koppelen onze ideeën terug om te bespreken. Op die manier ontstaat communicatie die bij u past én effectief is.  Onze denkwijze is verwoord in onderstaande doelstelling, missie, n visie:

Doelstelling
Sander Damen wil als zelfstandig ondernemer bedrijven en organisaties adviseren over te volgen communicatiestrategieën en de daarbij behorende middelenmix voor ze ontwikkelen. Daarnaast wil hij eigen commerciële en ideële ideeën uitwerken.

Missie
Communicatie moet vooral effectief zijn. Aan de basis van communicatie ligt de visie van de ondernemer/organisatie. Op basis van die visie werken ondernemer en Sander Damen Communicatie! samen (!) aan een effectieve communicatiestrategie.

In beeld is deze missie vertaald in een logo met een uitroepteken en een oog. Dit oog symboliseert visie, oog voor de omgeving, oog voor detail etc.. Het uitroepteken staat voor daadkracht en attentie.

Visie
Effectieve communicatie ontstaat alleen door samenwerking. Wij maken geen adviezen of producten voor organisaties, maar komen in onderling overleg tot een advies of middel waar zowel wij als de ondernemer vertrouwen in hebben.
In onze visie is helderheid, eenvoud en doelgericht daarbij het uitgangspunt. Creativiteit is een noodzaak, maar staat altijd ten dienste van de effectiviteit.